Φράκτης 5 σειρές/μέτρο, ύψος 3εκ.

Φράκτης 5 σειρές/μέτρο ύψος 3εκ.
Είναι κατάλληλος για μοντελισμό,
για διάφορες κατασκευές και χειροτεχνίες.

15,57

All search results