Φράκτης 5 σειρές/μέτρο, ύψος 1,6εκ.

Φράκτης 5 σειρές/μέτρο ύψος 1,6εκ.
Είναι κατάλληλος για μοντελισμό,
για διάφορες κατασκευές και χειροτεχνίες.

9,98

All search results