Αποσυρραπτικό μεταλλικό

Αποσυρραπτικό μεταλλικής κατασκευής
για ανθεκτικότητα και εύκολο πιάσιμο στο χέρι.
Θα σας βοηθήσει να βγάλετε τα σύρματα
συρραπτικού με ευκολία χωρίς να καταστρέψετε
το χαρτί.

3,00

All search results